Комплекси та садиби Подолу

PaC

ДІАЗ тур-карта 1983


PaC

ДІАЗ тур-карта 1983 стор 2

Зміст link-in

 1. Вступ
 2. Анотація
 3. Карта-схема на сучасній топооснові
 4. Експлікація
 5. Файли
 6. Комплекси та садиби № 1-45

1. Вступ

Необхідною умовою науково-обґрунтованих пропозицій по ревалоризації існуючої забудови є повне уявлення про об‘єм та характер архітектурно-містобудівної спадщини та історії формування структури, композиції і обліку історичного міста за допомогою детального обліку усього збереженого, виявлення територій історико-культурної цінності, зон композиційного впливу охоронюваних об‘єктів.

Back to Top


2. Анотація

Окремі історичні будівлі повинні розглядатись як частина історико-архітектурного цілого і зберігатись і як елементи містобудівного середовища.

Територія ДІАЗ зберегла основи історичного розпланування, головні ансамблі та комплекси, композиційні зв‘язки між ними, а також характерність та архітектурну цінність рядової забудови і масштабне її співвідношення формуючим пам‘ятникам.

Виявлення та оцінка історико-архітектурної спадщини міста є необхідною складовою охорони культурної спадщини.

При попередньому дослідженні виявляються території з потенційною історичною цінністю, уточняються межи їх дослідження та диференціюються методи досліджень різних ділянок історичної території.

На наступних стадіях дослідження виконуються історично-архітектурна оцінка планування території та забудови.

На базі вищенаведених досліджень виконується робота по виявленню композиційно-видового впливу пам‘яток, що є основою при визначенні зон охорони пам‘яток.

Результати досліджень містять дві частини:

 1.  історико-містобудівні матеріали;
 2. художні складові ознак історичних споруд та утворень, їх композиційний вплив на пам‘ятки та містобудівне середовище.

У відповідності до цього і проектні матеріали, фіксуючі результати досліджень, утворюють дві групи.

Основним підсумковим документом першої частини проектних пропозицій історико-архітектурних та історико-містобудівних досліджень території є схема в масштабі 1:5000 на сучасній ситуації, із нанесеними:

 1. території комплексів, ансамблів та садиб які знаходяться на обліку та які пропонуються для взяття на облік;
 2. будівлі та споруди, вартісні в якості історичного містобудівного середовища.

Допоміжним графічним матеріалом є схема планування 1925 року із зображенням збережених комплексів та садиб, які знаходяться на обліку і запропонованих до взяття на облік.

Back to Top


3. Карта-схема на сучасній топооснові

PaC

Компл та Сад ДІАЗ дод 1

Back to Top


4. Експлікація link-in

 • № 01  Міська садиба, серед. 19 – поч. 20 ст., Андріївська, 11, Братська, 7/11, ріг Андріївської
 • № 02  Комплекс Центральної електричної станції (ЦЕС-1), 1898-1950 рр., Андріївська, 19
 • № 03  Міська садиба, 1909-1915 рр., Андріївський узвіз, 2-А, Б, В, Г

...

 • № 45

Back to Top


5. Файли pdf

Back to Top


6. Комплекси та садиби № 1-45


№ 1  Міська садиба, серед. 19 – поч. 20 ст.
Андріївська, 11, Братська, 7/11, ріг Андріївської

СК-01 с1

СК-01 с2

СК-01 с3

СК-01 с4

СК-01 с5

СК-01 с6

СК-01 с7

СК-01 с8

Back to Top


№ 2  Комплекс Центральної електричної станції (ЦЕС-1), 1898-1950 рр., Андріївська, 19

СК-02 с1

СК-02 с2

СК-02 с3

СК-02 с4

СК-02 с5

СК-02 с6

СК-02 с8

СК-02 с8

Back to Top


№ 3  Міська садиба, 1909-1915 рр., Андріївський узвіз, 2-А, Б, В, Г

СК-03 с1

СК-03 с2

СК-03 с3

СК-03 с4

СК-03 с5

СК-03 с6

СК-03 с7


Back to Top