Комплекси та садиби Подолу

Анотація

Необхідною умовою науково-обґрунтованих пропозицій по ревалоризації існуючої забудови є повне уявлення про об‘єм та характер архітектурно-містобудівної спадщини та історії формування структури, композиції і обліку історичного міста за допомогою детального обліку усього збереженого, виявлення територій історико-культурної цінності, зон композиційного впливу охоронюваних об‘єктів.

Карта-схема на сучасній топооснові

Компл та Сад ДІАЗ дод 1

Окремі історичні будівлі повинні розглядатись як частина історико-архітектурного цілого і зберігатись і як елементи містобудівного середовища.

Територія ДІАЗ зберегла основи історичного розпланування, головні ансамблі та комплекси, композиційні зв‘язки між ними, а також характерність та архітектурну цінність рядової забудови і масштабне її співвідношення формуючим пам‘ятникам.

Виявлення та оцінка історико-архітектурної спадщини міста є необхідною складовою охорони культурної спадщини.

При попередньому дослідженні виявляються території з потенційною історичною цінністю, уточняються межи їх дослідження та диференціюються методи досліджень різних ділянок історичної території.

На наступних стадіях дослідження виконуються історично-архітектурна оцінка планування території та забудови.

На базі вищенаведених досліджень виконується робота по виявленню композиційно-видового впливу пам‘яток, що є основою при визначенні зон охорони пам‘яток.

Результати досліджень містять дві частини:

  •  історико-містобудівні матеріали;
  • художні складові ознак історичних споруд та утворень, їх композиційний вплив на пам‘ятки та містобудівне середовище.

У відповідності до цього і проектні матеріали, фіксуючі результати досліджень, утворюють дві групи.

Основним підсумковим документом першої частини проектних пропозицій історико-архітектурних та історико-містобудівних досліджень території є схема в масштабі 1:5000 на сучасній ситуації, із нанесеними:

  • території комплексів, ансамблів та садиб які знаходяться на обліку та які пропонуються для взяття на облік;
  • будівлі та споруди, вартісні в якості історичного містобудівного середовища.

Допоміжним графічним матеріалом є схема планування 1925 року із зображенням збережених комплексів та садиб, які знаходяться на обліку і запропонованих до взяття на облік.


Файли


Back to Top